Thép hợp kim tấm, W350 ISOBLOC - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

332.895 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

300.0x1010.0x1700.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar