Thép hợp kim thanh chữ nhật, S590 MICROCLEAN - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

1.275.023 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

30.8x252.0x3380.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar