Thép hợp kim thanh tròn, K340 ECOSTAR - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

141.301 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

20.5x3930.0 45.8x3930.0 141.5x3320.0 162.0x3105.0 172.0x1555.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar