Thép hợp kim thanh tròn, W360 ISOBLOC - Áo

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

202.0x3600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar