Thép không gỉ cuộn, SUS 304 2B - Đài Loan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

200.715 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.5x32.0 0.5x60.0 1.2x334.0 1.2x335.0 3.0x155.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar