Thép không gỉ cuộn, SUS 304 BA - Hàn Quốc

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar