Thép không gỉ cuộn, SUS 304 CSP - H - Đài Loan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

245.618 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.25x66.0 0.25x390.0 0.25x400.0 0.25x590.0 0.35x502.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar