Thép không gỉ cuộn, SUS 316L BA - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

198.584 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.15x48.0 0.177x76.987 0.25x180.01

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar