Thép không gỉ thanh chữ nhật, SUS 304 COLD - Nhật Bản

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

269.318 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

4.0x40.0x4000.0 5.0x20.0x4000.0 5.0x32.0x400.0 5.0x32.0x4000.0 5.0x40.0x400.0 5.0x40.0x4000.0 6.0x12.0x4000.0 6.0x20.0x4000.0 6.0x32.0x4000.0 6.0x40.0x400.0 6.0x40.0x4000.0 6.0x50.0x4000.0 6.0x60.0x4000.0 6.0x100.0x4000.0 8.0x38.0x4000.0 9.0x30.0x4000.0 9.0x300.0x500.0 10.0x30.0x4000.0 10.0x38.0x4000.0 10.0x50.0x400.0 10.0x50.0x4000.0 10.0x75.0x4000.0 12.0x38.0x4000.0 16.0x20.0x4000.0 25.0x32.0x4000.0 25.0x38.0x100.0 25.0x75.0x4000.0 30.0x50.0x2000.0 30.0x50.0x4000.0 35.0x65.0x500.0 35.0x65.0x4000.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Mục đích sử dụng

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar