Thép không gỉ thanh tròn, SUS 316 - Ý

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

203.830 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

42.0x6100.0 57.15x3020.0 57.15x3070.0 57.15x3080.0 57.15x3090.0 60.0x1000.0 76.2x6000.0 76.2x6010.0 76.2x6020.0 101.6x5930.0 101.6x6000.0 101.6x6320.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Mục đích sử dụng

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar