Thép không hợp kim cuộn, SK85 - Nhật Bản

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

408.309 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.1x8.0 0.13x8.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar