Thép không hợp kim dây mạ kẽm, SWC - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

80.729 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.0 1.1

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar