Thép không hợp kim dây, SWB - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

54.762 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

2.0 1.6

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar