Thép không hợp kim dây, SWP - B - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

68.634 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.7 1.5 2.3

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar