Thép hợp kim thanh chữ nhật, W302 ISODISC - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

148.060 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

30.0x150.0x3955.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar