Thép không gỉ cuộn, SUS 301 CSP - H - Hàn Quốc

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x28.0 0.2x284.0 0.3x3.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar